Slanje paketa na bus

Slanje i čekanje paketa na autobuskoj stanici sa kompletnim izveštajem o prispeću pošiljke.

Usluga slanje paketa na bus koristi se veoma često upravo u situacijama kada imate paket koji treba poslati nekome u drugi grad, a to najbrže i najlakše možete učiniti autobusom. Ako ste u gužvi i ne možete da sami odete do autobuske stanice, Eko Kurir je pravo rešenje za vas. Preuzimamo paket od vas, predajemo ga kondukteru/vozaču autobusa i prosleđujemo vam kompletan izveštaj: prevoznika, broj registarske tablice, okvirno vreme dolaska autobusa i kontakt telefon. Usluga slanje paketa na bus veoma je popularna kod štamparija, stomatologa, laboratorija, optika i drugih pravnih lica koji sarađuju sa pravnim i fizičkim licima iz drugih mesta. Kurirska dostava biciklom ograničava nas na slanje paketa
određenih dimenzija.

Ostale usluge

Kurirske usluge!

Eko Kurir je prva ekološka kurirska služba sa licencom koja obavlja dostavu biciklima na teritoriji grada Novog Sada,
svakog radnog dana u periodu od 8h do 20h, subotom od 8h do 16h.

Računi

Plaćamo račune za Vas u pošti, banci, informatici, internet, i dr.

Šoping

Odlazak u prodavnicu / pijacu i kupovina željenih namirnica.

Povratna pošiljka

Slanje paketa od pošiljaoca do primaoca i povratak do pošiljaoca.

Reklamni materijal

Delimo flajere, pozivnice, reklamne materijale, čestitke, ugovore, ulaznice i dr.

Čekamo za vas

Umesto Vas čekamo u poreskoj, katastru, socijalnom, gradskoj kući, APR-u i dr.