Povratna pošiljka

Slanje paketa od pošiljaoca (tačka A) do primaoca (tačka B) i povratak do pošiljaoca (tačka A).

Ukoliko imate dokumentaciju koju treba da pošaljete vašem komitentu na overu i potpis, i odmah nakon toga da se dokumenti vrate u kancelariju, slobodno nas pozovite. Naš Eko Kurir odneće dokumente na overu i odmah ih vratiti do vas. Takva vrsta kurirske usluge zove se povratna usluga ili povratnica i veoma često se koristi kada je u pitanja potpis i overa dokumenata, preuzimanje paketa sa visokim otkupima, izrada i provera štamparskih materijala, plaćanje računa i slično.

Ostale usluge

Kurirske usluge!

Eko Kurir je prva ekološka kurirska služba sa licencom koja obavlja dostavu biciklima na teritoriji grada Novog Sada,
svakog radnog dana u periodu od 8h do 20h, subotom od 8h do 16h.

Računi

Plaćamo račune za Vas u pošti, banci, informatici, internet, i dr.

Slanje paketa na bus

Slanje i čekanje paketa na autobuskoj stanici sa kompletnim izveštajem o prispeću pošiljke.

Šoping

Odlazak u prodavnicu / pijacu i kupovina željenih namirnica.

Reklamni materijal

Delimo flajere, pozivnice, reklamne materijale, čestitke, ugovore, ulaznice i dr.

Čekamo za vas

Umesto Vas čekamo u poreskoj, katastru, socijalnom, gradskoj kući, APR-u i dr.