Povratna pošiljka

Slanje paketa od pošiljaoca (tačka A) do primaoca (tačka B) i povratak do pošiljaoca (tačka A).

Ukoliko imate dokumentaciju koju treba da pošaljete vašem komitentu na overu i potpis, i odmah nakon toga da se dokumenti vrate u kancelariju, slobodno nas pozovite. Naš Eko Kurir odneće dokumente na overu i odmah ih vratiti do vas. Takva vrsta kurirske usluge zove se povratna pošilka.

Ostale usluge

Kurirske usluge!

Eko Kurir je prva ekološka kurirska služba sa licencom koja obavlja dostavu biciklima na teritoriji grada Novog Sada,
svakog radnog dana u periodu od 8h do 20h, subotom od 8h do 16h.

Računi

Plaćamo račune za Vas u pošti, banci, informatici, internet, i dr.

Slanje paketa na bus

Slanje i čekanje paketa na autobuskoj stanici sa kompletnim izveštajem o prispeću pošiljke.

Šoping

Odlazak u prodavnicu / pijacu i kupovina željenih namirnica.

Reklamni materijal

Delimo flajere, pozivnice, reklamne materijale, čestitke, ugovore, ulaznice i dr.

Čekamo za vas

Umesto Vas čekamo u poreskoj, katastru, socijalnom, gradskoj kući, APR-u i dr.