Gari za Štrand mari

Gari za Štrand mari Godina: 2016 Projekat: Plažne pepeljare podrži postani eko kurir O projektu Plažne pepeljare predstavljaju pionirski projekat tog tipa u Srbiji pa se s velikim zadovoljstvom može reći da je Klub „Eko Kurir“ doprineo da Novi Sad postane...

Zeleni osmeh

Zeleni osmeh Godina: 2017 Projekat: Sadnice podrži postani eko kurir O projektu Koncept akcija je da se sađenje realizuje od strane prijatelja i članova Kluba „Eko Kurir“ po projektima stručnih lica iz JKP “Gradsko zelenilo”, a dečije edukativne radionice o sađenju i...

Kurbla – pozitivni mladi ljudi

Kurbla – pozitivni mladi ljudi Godina: 2019 Projekat: Kurbla podrži postani eko kurir O projektu Emisija „Kurbla – pozitivni mladi ljudi“ afirmiše pozitivne primere iz zajednice i pokreće gledaoce da pozitivno razmišljaju i delaju. Koncept emisije...

Bici oaza

Bici oaza Godina: 2018 Projekat: Bici odmaralište podrži postani eko kurir O projektu Nalazi se na međunarodnim biciklističkim trasama Dunavske rute i EuroVelo 6 koridora, što je doprinelo dodatnom mapiranju grada Novog Sada kao biciklističkog i turističkog centra u...