Čekanje u redu

Umesto Vas čekamo u socijalnom, poreskoj, katastru, gradskoj kući, APR-u i dr.

Neophodan vam je dokument, nedostaje vam još samo jedan papir, a kao i obično, velike su gužve u socijalnom, poreskoj… Sigurno imate boljeg načina da provedete vreme nego da čekate u redu na svoj broj. Najavite nam dan ranije i Eko Kurir će se organizovati da sačeka umesto vas. Ukoliko je neophodno vaše lično prisustvo, javićemo vam se pre nego što vaš broj bude pročitan kako biste imali vremena da
stignete na vreme. Veoma lako i jednostavno možete uživati u svom vremenu, dok mi čekamo satima u redu za vas. Isplati se, zar ne?

Ostale usluge

Kurirske usluge!

Eko Kurir je prva ekološka kurirska služba sa licencom koja obavlja dostavu biciklima na teritoriji grada Novog Sada,
svakog radnog dana u periodu od 8h do 20h, subotom od 8h do 16h.

Povratna pošiljka

Povratna usluga, od pošiljaoca do primaoca i povratak do pošiljaoca

Slanje paketa na bus

Slanje i čekanje paketa na autobuskoj stanici sa  izveštajem o prispeću pošiljke.

Računi

Plaćamo račune za Vas u pošti, banci, informatici, internet, i dr.

Reklamni materijal

Delimo flajere, pozivnice, reklamne materijale, čestitke, ugovore, ulaznice i dr.

Šoping

Odlazak u prodavnicu / pijacu i kupovina željenih namirnica.